Informácia

Mo SRZ Turzovka informuje, že sa hľadajú noví členovia do Disciplinárnej komisie našej organizácie.
Žiadosti je možné doniesť osobne k predaju povoleniek, alebo na členskú schôdzu.

Výročná členská schôdza

Dňa 15.03.2020 o 08:00 hodine sa uskutoční Výročná členská schôdza MO SRZ Turzovka v kultúrnom dome R. Jašíka v Turzovke.
V čase od 08:00 hod. do 08:30 hod. bude prezentácia členov organizácie na schôdzu.

Povolenia na rybolov za rok 2019

Vážení rybári Povolenia na rybolov za rok 2019, bude možné odovzdávať u Petra Hroša /0904 199 568/ na Mestskom úrade v Turzovke na podateľni.
Povolenia bude možné odovzdávať tieto dni v pondelok a piatok v čase od 08:00 hod. do 12:00 hodiny.
Nezabudnite, že povolenia sa odovzdávajú do 15. januára 2020, po tomto dátume Vám nemusí byť vydané povolenie na rok 2020. Žiadame Vás, aby ste odovzdali vypísané sumáry úlovkov, ináč Vám povolenie nebude prevzaté.

Ďakujem
Predseda MO SRZ Turzovka
JUDr. Martin Birka