Oznam

V mesiaci apríl sa uskutoční predaj povoleniek iba dňa 20.04.2019 v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. v nových priestoroch a to v budove Mestského úradu na 3. poschodí ako je fotograf. Dňa 27.04.2018 sa uskutoční 1. veľká brigáda stretnutie na rybníku č. 4 /na chovni/ o 08:00 hodine. Dňa 13.04.2019 o 09:00 hodine sa uskutoční  Deň zeme v obci Staškov, naši rybári by sa mohli zúčastniť na čistení potoka Olešňanka, stretnutie je u pohostinstva Veselka, vrecia budú zabezpečené. Účasť rybárov na tomto čistení bude odmenená jednou brigádou.

Pokračuj …

Upozornenie pre rybárov

Rybári našej organizácie sú povinný odovzdať povolenie na rybolov do 15.01.2019. V prípade, že uvedené povolenie nebude odovzdané do uvedeného dátumu, bude výbor našej organizácie musieť UPLATNIŤ uznesenie, ktoré stanovuje sankciu za NEODOVZDANIE POVOLENIA/ Sumár úlovkov/. Odovzdávanie povolenie na rybolov sa uskutoční v nových priestoroch predajne a pohostinstve u p. Horského na ulici Nádražnej v Turzovke , kde bude označená nová miestnosť na odovzdávanie povolení.

Pokračuj …