Žiadosť

Žiadam všetkých  členov  našej organizácie, aby umožnili pracovníkom  urbáru manipuláciu s drevom. Nakoľko  svojimi vozidlami blokujú ich prácu.  Predseda  MO SRZ Turzovka.   

Pokračuj …

Zákaz lovu rýb

Zákaz lovu rýb na rybníku č. 5 a rybníku č. 6 MO SRZ Turzovka, v dobe od štvrtka dňa 05.09.2019 do soboty dňa 14.09.2019 do 06:00 hod.!!! Lov rýb na rybníku č. 5 a č. 6 je povolený len počas pstruhových pretekov, ktoré sa uskutočnia dňa 08.09.2019 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. po zakúpení si štartovného lístka v hodnote 7,-€. Po skončení súťaže je lov rýb do 06:00 hod. dňa 14.09.2019 zakázaný.!!!!

Pokračuj …

Oznam

Dňa 11.09.2019 v čase okolo 08:00 hod. budú dovezené kapre na rybníky č. 1, č. 2, č. 5 a č. 6 MO SRZ Turzovka. Z tohto dôvodu bude lov rýb na všetkých rybníkoch MO SRZ Turzovka zakázaný v dobe od 11.09.2019 – dňa 14.09.2019 do 06:00 hod. Lov rýb je povolený od 06:00 hod. dňa 14.09.2019

Pokračuj …

Rybárske preteky v love pstruha dúhového

Dňa 08.09.2019 sa uskutočnia rybárske preteky o Pohár Predsedu MO SRZ Turzovka v love pstruha dúhového na rybníku č. 6. Prezentácia bude od 07:00 hod. do 07:45 hod. Preteky budú prebiehať v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.. Počas pretekov bude postarané o občerstvenie/guláš a pivo, nealko nápoje/. Pretekov sa môžu zúčastniť rybári starší ako 15 rokov. Vstupné je 7,-Eur.

Pokračuj …

Dočasné obmedzenia výkonu rybárskeho práva

Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva na energetickom kanáli Váhu a príslušných rybárskych revíroch. Na základe plánovanej revízie a opráv na energetickom kanáli Váhu pod VN Hričov a nutnosti jeho vypustenia, bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na príslušných rybárskych revíroch. Jedná sa o nasledujúce revíry, ktoré sú aj súčasťou kaprového zväzového povolenia na rybolov: Váh č. 13 3-4620-1-1 od železničného mosta pri ústí Rajčianky po cestný most Žilina – Budatín, VN Hričov 3-5090-1-1, Hričovský kanál č. 2a 3-1031-1-1, Hričovský kanál č. 2b 3-1030-1-1, VN Mikšová 3-5400-1-1, Hričovský kanál č. 1 3-1040-1-1. Plánovaný začiatok vypúšťania kanála a príslušných vodných nádrží je…

Pokračuj …

Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Krajská prokuratúra Žilina vydala dňa 7. septembra 2018 pokyn č. 1/1 Spr 135/18/5500-1 ( Príloha č. 1 – Krajská prokurátura ZA – POKYN) účinný od 1. októbra 2018, ktorým nariadila postup orgánov činných v trestnom konaní pri neoprávnenej jazde motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou alebo skútrom na území s II. a vyšším stupňom ochrany alebo na lesných pozemkoch v žilinskom kraji. V súlade s týmto pokynom boli vykonané viaceré kontroly okolo VN Orava, pričom v dôsledku neoprávnenej jazdy v krajine s vyšším ako II. stupňom ochrany boli zaistené viaceré motorové vozidlá, ktoré patrili aj rybárom.

Pokračuj …

Nové dokumenty na stiahnutie

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky

Pokračuj …