Informácia – Krajská prokuratúra Žilina – POKYN

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Krajská prokuratúra Žilina vydala dňa 7. septembra 2018 pokyn č. 1/1 Spr 135/18/5500-1 ( Príloha č. 1 – Krajská prokurátura ZA – POKYN) účinný od 1. októbra 2018, ktorým nariadila postup orgánov činných v trestnom konaní pri neoprávnenej jazde motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou alebo skútrom na území s II. a vyšším stupňom ochrany alebo na lesných pozemkoch v žilinskom kraji. V súlade s týmto pokynom boli vykonané viaceré kontroly okolo VN Orava, pričom v dôsledku neoprávnenej jazdy v krajine s vyšším ako II. stupňom ochrany boli zaistené viaceré motorové vozidlá, ktoré patrili aj rybárom.

Pokračuj …

Nové dokumenty na stiahnutie

Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku ZOSÚLADENIE SPOLOČNÉHO RYBÁRSKEHO PORIADKU S LEGISLATÍVOU MŽP SR-Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve MŽP SR-Žiadosť o komentár k ustanoveniam zákona o rybárstve týkajúceho sa lovu na povolenie na lov hlavátky

Pokračuj …

Preteky

Dňa 04.05.2019 sa uskutočni 8. ročník rybárskych pretekov o pohár primátora mesta Turzovky v love kapra na rybníku č. 6 v Turzovke, ktoré pripravuje MO SRZ Turzovka. Prezentácia od 05:45 hod. do 06:45 hod. Začiatok o 07:00 hodine  a  koniec o 13:00 hodine, počas pretekov bude prestávka na občerstvenie/guláš a pivo/. Štartovné je 13,-Eur / v cene je guláš a pivo/. Pretekov a môžu zúčastniť členovia rybárskych organizácii s platným povolením na rybolov –dospelý. Dňa 05.05.2019 sa uskutoční 8. ročník rybárskych pretekov detí o pohár starostov obcí mikroregiónu horných kysúc v love kapra na rybníku č. 6. v Turzovke, ktoré pripravuje MO SRZ Turzovka. Prezentácia od 07:00 do 07:45 hodiny. Začiatok o 08:00 hodine a koniec o 12:00 hodine, počas pretekov bude prestávka na občerstvenie.…

Pokračuj …

Oznam

V mesiaci apríl sa uskutoční predaj povoleniek iba dňa 20.04.2019 v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. v nových priestoroch a to v budove Mestského úradu na 3. poschodí ako je fotograf. Dňa 27.04.2018 sa uskutoční 1. veľká brigáda stretnutie na rybníku č. 4 /na chovni/ o 08:00 hodine. Dňa 13.04.2019 o 09:00 hodine sa uskutoční  Deň zeme v obci Staškov, naši rybári by sa mohli zúčastniť na čistení potoka Olešňanka, stretnutie je u pohostinstva Veselka, vrecia budú zabezpečené. Účasť rybárov na tomto čistení bude odmenená jednou brigádou.

Pokračuj …

Upozornenie pre rybárov

Rybári našej organizácie sú povinný odovzdať povolenie na rybolov do 15.01.2019. V prípade, že uvedené povolenie nebude odovzdané do uvedeného dátumu, bude výbor našej organizácie musieť UPLATNIŤ uznesenie, ktoré stanovuje sankciu za NEODOVZDANIE POVOLENIA/ Sumár úlovkov/. Odovzdávanie povolenie na rybolov sa uskutoční v nových priestoroch predajne a pohostinstve u p. Horského na ulici Nádražnej v Turzovke , kde bude označená nová miestnosť na odovzdávanie povolení.

Pokračuj …