Preteky

Dňa 04.05.2019 sa uskutočni 8. ročník rybárskych pretekov o pohár primátora mesta Turzovky v love kapra na rybníku č. 6 v Turzovke, ktoré pripravuje MO SRZ Turzovka. Prezentácia od 05:45 hod. do 06:45 hod. Začiatok o 07:00 hodine  a  koniec o 13:00 hodine, počas pretekov bude prestávka na občerstvenie/guláš a pivo/. Štartovné je 13,-Eur / v cene je guláš a pivo/. Pretekov a môžu zúčastniť členovia rybárskych organizácii s platným povolením na rybolov –dospelý. Dňa 05.05.2019 sa uskutoční 8. ročník rybárskych pretekov detí o pohár starostov obcí mikroregiónu horných kysúc v love kapra na rybníku č. 6. v Turzovke, ktoré pripravuje MO SRZ Turzovka. Prezentácia od 07:00 do 07:45 hodiny. Začiatok o 08:00 hodine a koniec o 12:00 hodine, počas pretekov bude prestávka na občerstvenie.…

Pokračuj …

Oznam

V mesiaci apríl sa uskutoční predaj povoleniek iba dňa 20.04.2019 v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. v nových priestoroch a to v budove Mestského úradu na 3. poschodí ako je fotograf. Dňa 27.04.2018 sa uskutoční 1. veľká brigáda stretnutie na rybníku č. 4 /na chovni/ o 08:00 hodine. Dňa 13.04.2019 o 09:00 hodine sa uskutoční  Deň zeme v obci Staškov, naši rybári by sa mohli zúčastniť na čistení potoka Olešňanka, stretnutie je u pohostinstva Veselka, vrecia budú zabezpečené. Účasť rybárov na tomto čistení bude odmenená jednou brigádou.

Pokračuj …

Upozornenie pre rybárov

Rybári našej organizácie sú povinný odovzdať povolenie na rybolov do 15.01.2019. V prípade, že uvedené povolenie nebude odovzdané do uvedeného dátumu, bude výbor našej organizácie musieť UPLATNIŤ uznesenie, ktoré stanovuje sankciu za NEODOVZDANIE POVOLENIA/ Sumár úlovkov/. Odovzdávanie povolenie na rybolov sa uskutoční v nových priestoroch predajne a pohostinstve u p. Horského na ulici Nádražnej v Turzovke , kde bude označená nová miestnosť na odovzdávanie povolení.

Pokračuj …