Oznam

V mesiaci apríl sa uskutoční predaj povoleniek iba dňa 20.04.2019 v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. v nových priestoroch a to v budove Mestského úradu na 3. poschodí ako je fotograf.

Dňa 27.04.2018 sa uskutoční 1. veľká brigáda stretnutie na rybníku č. 4 /na chovni/ o 08:00 hodine.

Dňa 13.04.2019 o 09:00 hodine sa uskutoční  Deň zeme v obci Staškov, naši rybári by sa mohli zúčastniť na čistení potoka Olešňanka, stretnutie je u pohostinstva Veselka, vrecia budú zabezpečené.

Účasť rybárov na tomto čistení bude odmenená jednou brigádou.

Comments are closed.