Upozornenie pre rybárov

Rybári našej organizácie sú povinný odovzdať povolenie na rybolov do 15.01.2019. V prípade, že uvedené povolenie nebude odovzdané do uvedeného dátumu, bude výbor našej organizácie musieť UPLATNIŤ uznesenie, ktoré stanovuje sankciu za NEODOVZDANIE POVOLENIA/ Sumár úlovkov/. Odovzdávanie povolenie na rybolov sa uskutoční v nových priestoroch predajne a pohostinstve u p. Horského na ulici Nádražnej v Turzovke , kde bude označená nová miestnosť na odovzdávanie povolení.

Povolenia sa budú odovzdávať v týchto dňoch: 09.12.2018, 15.12.2018, 29.12.2018, 05.01.2019, 12.01.2019 a 13.01.2019 v čase od 08:00 hod. do 10.30 hodiny.

Každý kto odovzdá povolenku na rybolov bude evidovaný a odovzdá sa na proti podpis, jeden člen môže odovzdať povolenia viacerých rybárov. Povolenia na rybolov môžete zasielať aj na adresu JUDr. Martin Birka, Predmier 376, 023 54 Turzovka.

Predaj povolení na rybolov na rok 2019:

Predaj povoleniek na rybolov roku 2019 sa uskutoční v priestoroch predajne a pohostinstve u p. Horského na ulici Nádražnej v Turzovke v dňoch: December a Január: 29.12.2018, 05.01.2019, 12.01.2019 a 13.01.2019 Február: 09.02.2019, 23.02.2019 Marec: 02.03.2019, 09.03.2019, 16.03.2019, 23.03.2019, 30.03.2019 V čase od 08:00 hod. do 10:30 hodiny v prípade potreby aj dlhšie. V prípade otázok kontaktujte členov výboru SRZ MO Turzovka.

Comments are closed.