Žiadosť

Žiadam všetkých  členov  našej organizácie, aby umožnili pracovníkom  urbáru manipuláciu s drevom. Nakoľko  svojimi vozidlami blokujú ich prácu. 
Predseda  MO SRZ Turzovka. 
 

Zákaz lovu

MO SRZ Turzovka oznamuje, že  odo dňa 01.10.2019 do dňa  05.10.2019 do 06:00 hod. je zákaz lovu rýb na všetkých  rybníkoch z dôvodu  napúsťania rýb. 

Zákaz lovu rýb

Zákaz lovu rýb na rybníku č. 5 a rybníku č. 6 MO SRZ Turzovka, v dobe od štvrtka dňa 05.09.2019 do soboty dňa 14.09.2019 do 06:00 hod.!!!

Lov rýb na rybníku č. 5 a č. 6 je povolený len počas pstruhových pretekov, ktoré sa uskutočnia dňa 08.09.2019 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. po zakúpení si štartovného lístka v hodnote 7,-€. Po skončení súťaže je lov rýb do 06:00 hod. dňa 14.09.2019 zakázaný.!!!!

Oznam

Dňa 11.09.2019 v čase okolo 08:00 hod. budú dovezené kapre na rybníky č. 1, č. 2, č. 5 a č. 6 MO SRZ Turzovka.
Z tohto dôvodu bude lov rýb na všetkých rybníkoch MO SRZ Turzovka zakázaný v dobe od 11.09.2019 – dňa 14.09.2019 do 06:00 hod.

Lov rýb je povolený od 06:00 hod. dňa 14.09.2019

Rybárske preteky v love pstruha dúhového

Dňa 08.09.2019 sa uskutočnia rybárske preteky o Pohár Predsedu MO SRZ Turzovka v love pstruha dúhového na rybníku č. 6.

Prezentácia bude od 07:00 hod. do 07:45 hod. Preteky budú prebiehať v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod..
Počas pretekov bude postarané o občerstvenie/guláš a pivo, nealko nápoje/.
Pretekov sa môžu zúčastniť rybári starší ako 15 rokov.
Vstupné je 7,-Eur.