Preteky

Dňa 04.05.2019 sa uskutočni 8. ročník rybárskych pretekov o pohár primátora mesta Turzovky v love kapra na rybníku č. 6 v Turzovke, ktoré pripravuje MO SRZ Turzovka.

Prezentácia od 05:45 hod. do 06:45 hod.

Začiatok o 07:00 hodine  a  koniec o 13:00 hodine, počas pretekov bude prestávka na občerstvenie/guláš a pivo/.

Štartovné je 13,-Eur / v cene je guláš a pivo/. Pretekov a môžu zúčastniť členovia rybárskych organizácii s platným povolením na rybolov –dospelý.

Dňa 05.05.2019 sa uskutoční 8. ročník rybárskych pretekov detí o pohár starostov obcí mikroregiónu horných kysúc v love kapra na rybníku č. 6. v Turzovke, ktoré pripravuje MO SRZ Turzovka.

Prezentácia od 07:00 do 07:45 hodiny.

Začiatok o 08:00 hodine a koniec o 12:00 hodine, počas pretekov bude prestávka na občerstvenie.

Štartovné je 5,-Eur/v cene je občerstvenie/. Pretekov a môžu zúčastniť členovia rybárskych organizácii s platným povolením na rybolov –deti.

Počas pretekov sa budú predávať povolenia na rybolov.

 

Oznam

V mesiaci apríl sa uskutoční predaj povoleniek iba dňa 20.04.2019 v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. v nových priestoroch a to v budove Mestského úradu na 3. poschodí ako je fotograf.

Dňa 27.04.2018 sa uskutoční 1. veľká brigáda stretnutie na rybníku č. 4 /na chovni/ o 08:00 hodine.

Dňa 13.04.2019 o 09:00 hodine sa uskutoční  Deň zeme v obci Staškov, naši rybári by sa mohli zúčastniť na čistení potoka Olešňanka, stretnutie je u pohostinstva Veselka, vrecia budú zabezpečené.

Účasť rybárov na tomto čistení bude odmenená jednou brigádou.