Upozornenie pre rybárov

Rybári našej organizácie sú povinný odovzdať povolenie na rybolov do 15.01.2019. V prípade, že uvedené povolenie nebude odovzdané do uvedeného dátumu, bude výbor našej organizácie musieť UPLATNIŤ uznesenie, ktoré stanovuje sankciu za NEODOVZDANIE POVOLENIA/ Sumár úlovkov/. Odovzdávanie povolenie na rybolov sa uskutoční v nových priestoroch predajne a pohostinstve u p. Horského na ulici Nádražnej v Turzovke , kde bude označená nová miestnosť na odovzdávanie povolení. Pokračuj …